Dzień w przedszkolu - dzieci młodsze (3, 4-latki)

6:00 – 8:00

Schodzenie się dzieci do przedszkola (Z)

 • zabawy dowolne z inicjatywy dzieci

 • zabawy i gry dydaktyczne

 • zabawy i ćwiczenia ruchowe

 • kontakty okolicznościowe i indywidualne wynikające z potrzeb dzieci

8:00-8:15

Krąg zmysłów

zabawy wspierające rozwój zmysłów oraz procesów poznawczych (D) 

8:15-8:30

Ćwiczenia poranne/zabawy ilustracyjne, inscenizowane przy piosence (D)

8:30-9.00

Śniadanie (w tym czynności higieniczno- porządkowe)

 • 10 minut -czynności higieniczne

 • 20 minut - śniadanie, podczas którego dzieci samodzielnie przygotowują posiłki z podanych produktów

9:00 – 9:40

Zajęcia dydaktyczne wg przyjętego programu wychowania przedszkolnego (D)

9:40-10:30

Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci,

praca indywidualna oraz II śniadanie (w tym czynności higieniczno- porządkowe) (Z)

10.30-12.00

Spacer, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze (R)

12:00-13:00

Obiad (w tym czynności higieniczno- porządkowe)

13:00 – 14:15

Zajęcia i zabawy relaksacyjne

 • słuchanie bajek

 • słuchanie muzyki relaksacyjnej

 • leżakowanie (w grupie 3-latków)

14:15-15:00

Czynności higieniczno- porządkowe, zabawy ruchowe,  podwieczorek

15:00-16:00

Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, praca indywidualna (pobyt w ogrodzie) (Z)

16:00 – 17:00

Rozchodzenie się dzieci w grupach połączonych.

Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci. (Z)

Z – Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci, zabawy inspirowane przez nauczyciela = 5,10

R – spacery, obserwacje przyrodnicze, aktywność ruchowa na powietrzu =1.30’

D - zajęcia o charakterze dydaktycznym wg programu wychowania przedszkolnego = 1.10’Dzień w przedszkolu - dzieci starsze (5, 6-latki)        

6:00 – 7:45

Schodzenie się dzieci do przedszkola (Z)

 • zabawy dowolne z inicjatywy dzieci

 • zabawy i gry dydaktyczne

 • zabawy i ćwiczenia ruchowe

 • kontakty okolicznościowe i indywidualne wynikające z potrzeb dzieci

7:45 - 8:15

Krąg zmysłów

zabawy wspierające rozwój zmysłów oraz procesów poznawczych (D)

8:15-8:30

Ćwiczenia poranne/zabawy ilustracyjne, inscenizowane przy piosence (D)

​8:30-9:00

Śniadanie (w tym czynności higieniczno- porządkowe)

 • dzieci samodzielnie przygotowują posiłki z podanych produktów

9:00 – 10:00

Zajęcia dydaktyczne wg przyjętego programu wychowania przedszkolnego (D)

10:00-10:45

Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci,

praca indywidualna

Drugie śniadanie (w tym czynności higieniczno- porządkowe) (Z)

10:45-12:00

Aktywność ruchowa na placu zabaw ​(R)

12:00-13:00

Obiad (w tym czynności higieniczno- porządkowe)

13:00 – 13:30

Języki obce/ bajkoterapia/rytmika (D)

13:30-14:30

Spacer, obserwacje przyrodnicze (R)

14:30-15:00

Podwieczorek, czynności higieniczne

15:00-15:30

Zabawy dydaktyczne utrwalające treści, praca indywidualna, 

wspomaganie i korygowanie rozwoju (D)

15:30-16:00

Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci,

indywidualna praca z dziećmi (pobyt w ogrodzie przedszkolnym). (Z)

16:00 – 17:00

Rozchodzenie się dzieci w grupach połączonych. Zabawy dowolne

odpowiadające zainteresowaniom dzieci. (Z)

 

Z – Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci, zabawy inspirowane przez nauczyciela = 3.45’

R – spacery, obserwacje przyrodnicze, aktywność ruchowa na powietrzu =2.15’

D - zajęcia o charakterze dydaktycznym wg programu wychowania przedszkolnego =3.45