W Przedszkolu nr 88 Przyjaciół Wiewiórki PCK nie działa rada przedszkola.