Opłaty

W przedszkolu realizuje się 5-cio godzinną podstawę programową wychowania przedszkolnego, 

w godzinach od 8:00 do 13:00.

Wysokość opłaty za korzystanie z opieki w czasie przekraczającym

realizowanie podstawy programowej wychowania przedszkolnego,

wynosi 1zł za każdą godzinę.

 

W przedszkolu umożliwia się odpłatne korzystanie z wyżywienia: 3 posiłki za 11 zł.

 

Zasady odpłatności za usługi świadczone przez przedszkole,

określa Umowa w sprawie korzystania z publicznego przedszkola,

prowadzonego przez Gminę Gdańsk.

 

Opłatę za przedszkole, obliczamy wg poniższego:

 

1, 00 zł - stawka za 1 godzinę,

              pomnożona przez liczbę godzin wykraczających poza realizację podstawy programowej (8:00-13:00)

              oraz przez liczbę dni pracy przedszkola w danym miesiącu.

9,00 zł - stawka dzienna żywieniowa, pomnożona przez liczbę dni pracy przedszkola w danym miesiącu.

Numery kont bankowych do opłat za przedszkole

 

Opłata za korzystanie przez dziecko z opieki w czasie przekraczającym realizację podstawy programowej

19 1240 1268 1111 0010 3831 2916

Bank PKO S.A.

 

Opłata za korzystanie z wyżywienia

18 1240 1268 1111 0010 3831 3128

Bank PKO S.A.

UWAGA!!!

Wpłat na wyżej wymienione konta można dokonywać tylko i wyłącznie po uzyskaniu pisemnej informacji

o aktualnych (w danym miesiącu) kwotach od intendenta przedszkola.

NUMER KONTA RADY RODZICÓW

27 1160 2202 0000 0000 5135 4737

Bank Millennium S.A.