1. Telefonicznie :nr tel./fax 58 346 71 28
  2. E-mail: sekretariat@p88.edu.gdansk.pl
  3. Listownie:Przedszkole nr 88 "Przyjaciół Wiewiórki PCK" ,80-420 Gdańsk, ul.Meissnera 4
  4. Osobiście w godzinach pracy przedszkola, u dyrektora przedszkola.
  5. Dyrektor przyjmuje interesantów po uprzednim umówieniu się telefonicznie. 
  6. Sprawy wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńcze dotyczące dzieci rodzice lub prawni opiekunowie, mogą załatwiać osobiście z nauczycielkami prowadzącymi daną grupę dzieci.
  7. Rozpatrywanie wniosków i skarg odbywa się zgodnie z opracowaną procedurą.
pliki do pobrania