DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 88

mgr Anna Nowopolska- nauczyciel dyplomowany


RADA PEDAGOGICZNA

mgr Joanna Przybytkowska-nauczyciel dyplomowany

mgr Renata Kurek-Rasmus-nauczyciel dyplomowany

mgr Adrianna Brzezińska-rozpoczęty staż na nauczyciela mianowanego

mgr Elżbieta Wiśniewska-nauczyciel kontraktowy 

mgr Marta Tumińska-nauczyciel dyplomowany

mgr Julita Jakubowska-nauczyciel dyplomowany

mgr  Agata Prusinowska-Kudrelek- nauczyciel mianowany 

mgr Aleksandra Purzycka-nauczyciel mianowany

mgr Katarzyna Włoch-nauczyciel kontraktowy mianowany

Religia

siostra Marta Krzych-nauczyciel mianowany

Fit Klasa

mgr Jadwiga Hauptman - nauczyciel bez stopnia awansu zawodowego nieodbywający przygotowania da zawodu nauczyciela

Logopeda

mgr Małgorzata Milewska-nauczyciel dyplomowany

 Sandra Zarębska-nauczyciel bez stopnia awansu zawodowego

J. Angielski

mgr Dorota Szczęch- nauczyciel bez stopnia awansu zawodowego

Psycholog

mgr Urszula Kossakowska-nauczyciel bez stopnia awansu zawodowego

Pedagog specjalny

mgr Ilona Skurzyńska-nauczyciel bez stopnia awansu zawodowego

RADA RODZICÓW

Przewodniczący Rady Rodziców

Pan Mateusz Nostitz-Jackowski