Przewodniczący Rady Rodziców:

Pan Matełusz Nostitz-Jackowski