Przewodniczący Rady Rodziców:

Pan Mateusz Nostitz-Jackowski