Dzisiaj nasze dzieci uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez pracowników

ELEVATORS ESCALATORS KONE

" bezpieczne korzystanie z wind i schodów ruchomych".

https://www.facebook.com/photo/?fbid=673839754546458&set=pcb.673840377879729

Dzisiaj nasze dzieci uczestniczyły  w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez pracowników 
ELEVATORS ESCALATORS KONE 
" bezpieczne korzystanie z wind 
i schodów ruchomych".